Mare 1

Tilvirket i forgjengelig cellulosemateriale.

Mål og detaljer

Høyde 25 cm. Volum 4,6 alternativt 5 liter.