Vareutvalg og service

Trostrud-Freno er Norges største kisteprodusent. Som en del av Fredahl-Rydéns konsernet, kan vi tilby Skandinavias bredeste kisteutvalg. Vi tilbyr også et komplett utvalg av produkter som benyttes i forbindelse med begravelser.

Våre produkter holder en høy kvalitet og er produsert i henhold til gjeldende regelverk, både når det gjelder materialer, utførelse og arbeidsmiljø.

Trostrud-Frenos produkter benyttes av begravelsesbyråer over hele landet.

Siden 1936

I 1936 startet Olav Trostrud opp med kisteproduksjon i sitt nybygde snekkerverksted på Vestre Toten. Etterhvert beslagla kisteproduksjonen all kapasitet. Følgelig kan Trostrud karakteriseres som Norges første kistefabrikk.

Siden etableringen, har Trostrud opplevd en betydelig vekst. I år 2000 kjøpte Fredahl aksjemajoriteten i Trostrud. Fredahl AB, Sveriges største kisteleverandør og tilbyr et svært bredt utvalg. I 2006 fusjonerte Trostrud med Fredahls norske avdeling, Freno. Dette bidro til en rasjonalisering av produksjonen og en betydelig utvidelse av produktspekteret. Fredahl AB har etter dette fusjonert med Rydéns AB og selskapet heter i dag Fredahl-Rydéns.

Trostrud-Freno holder til på Kraby Næringspark i Østre Toten kommune. Bedriften har ca 26 ansatte og leverer ca 32.000 kister i året. Vi leverer over hele Norge, og mesteparten av distribusjonen skjer med egne biler.

Vår filosofi er å være en optimal samarbeidspartner for de begravelsesbyråene som velger oss som leverandør.

Miljøansvar

Våre kunder betjenes via raske og regelmessige leveranser. Dette gjør det mulig for begravelsesbyråene å redusere lagerkostnadene, samtidig med at de kan tilby et bredt utvalg.

Trostrud-Freno har et eget lager i Bergen som suppleres kontinuerlig, slik at kundene til enhver tid har tilgang til hele utvalget.

Effektiv distribusjon og nær kontakt til kundene er en vesentlig del av Trostrud-Frenos filosofi. Vi ønsker å betjene våre kunder på en best mulig måte, samtidig med at utnyttelsen av transportkapasiteten er optimal. Dette gir besparelser i drivstofforbruk og reduksjon av drivhusgasser. De fleste av våre sjåfører har sin bakgrunn i produksjonen. De har god kjennskap til produktene og fungerer som et naturlig bindeledd mellom kunde og leverandør.

Optimalisering av distribusjon og nær kontakt til kundene er en kontinuerlig prosess som har høy prioritet i Trostrud-Freno AS.