Retningslinjer for håndtering av personopplysninger og cookies.

1. Generelt.

Ved å gå inn på www.trostrudfreno.no godkjenner du vilkårene og retningslinjene for håndtering av personopplysninger og cookies i samband med din bruk av hjemmesiden.

For bruk av tilbudte tjenester på hjemmesiden gjelder særskilte vilkår.

Ansvarlige for hjemmesiden er Trostrud-Freno AS, med orgnr. 909 928 107. For kontakt og spørsmål vennligst send e-post til: info@trostrudfreno.no eller ring 61 16 35 50.

2. Cookies.

www.trostrudfreno.no benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagrer hjemmesidensbesøkerens data. En cookie kan være enten en tidsbegrenset cookie eller en cookie som lagres over lengre tid. En tidsbegrenset cookie forvinner når webleseren avsluttes, mens en lagringscookie lagres. Den lagres for at hjemmesidesøkeren skal kunne benytte www.trostrudfreno.no slik som vi har tenkt.
Det kan f.eks. handle om at språkvalg eller andre fortrinn lagres for å gjøre det lettere for hjemmesidebesøkeren ved neste besøk.

Vi benytter cookies for å gjøre bruken av hjemmesiden lettere, samt for å kunne tilpasse bruken etter brukeren. Informasjonen som samles inn gjennom cookies inneholder dog ikke personlig informasjon, men benyttes for å kartlegge den besøkendes mønster vedrørende bruken av våre webtjenester.
IP-adresser lagres heller ikke i våre databaser etter besøk på www.trostrudfreno.no. Som hjemmesidebesøker kan derfor informasjon om deg aldri kobles sammen med din identitet.

www.trostrudfreno.no har også cookies for å beregne og rapportere brukerantall og trafikk. Via din webleser kan du både slette cookies samt blokkere muligheten for oss til å lagre cookies på data. Velger du å gjøre dette kan flere funksjoner på www.trostrudfreno.no slutte å fungere riktig.

3. Personopplysninger.

De personopplysningen vi behandler er de som du selv velger å gi til oss, for eksempel om du kontakter oss via skjemaet på hjemmesiden eller sender e-post til oss. Disse opplysningene kommer vi til å benytte for på beste måte håndtere å svar på din henvendelse.

Personopplysningene kan bli delt med våre samarbeidspartnere på det viset og i den omfatning som kreves for å kunne oppfylle våre forpliktelser mot deg.

Som registrert har du rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg samt få eventuelle feilaktige opplysninger rettet eller begjære å bli slettet.

Personopplysningsansvarlig er Trostrud-Freno AS. For spørsmål angående håndteringen av personopplysningene eller forespørsel vedrørende stykket over ber vi deg kontakte info@trostrudfreno.no.

4. Immaterialrett.

Alt materiale på hjemmesiden, inkludert tekster, bilder, varemerker samt design og grafiske profiler tilhører Trostrud-Freno AS eller våre samarbeidspartnere. All bruk, utover hva som kreves for å benytte hjemmesiden, eller kopiering av deg som bruker krever
Trostrud-Freno AS skriftlige godkjennelse.

All bruk i strid med disse vilkår kan medføre rettslige sanksjoner.

5. Gjeldende lov.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.